Πώς θα επιστρέψουν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο

Σχέδιο εκ βάθρων αλλαγής της αρχιτεκτονικής της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με στόχο τη "διεθνοποίησή" της, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Με νομοσχέδιο που αναμένεται στις αρχές του νέου έτους, η κυβέρνηση βάζει μπροστά την επιχείρηση "κάθαρσης" της ελληνικής αγοράς χρήματος και κεφαλαίων, με απώτερη προοπτική τη σύνδεση της ΕΧΑΕ με μεγάλο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, που θα δώσει στην Αθήνα ισχυρό ρόλο χρηματιστηριακού κέντρου περιφερειακής αγοράς στα Βαλκάνια.

Στο τέλος της διαδρομής αυτής υπάρχει ακόμα και το ενδεχόμενο της "εξαγοράς" του από άλλο μεγάλο χρηματιστηριακό κέντρο της Ε.Ε., στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς Κεφαλαίων.

Για τη "διεθνοποίηση" του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για τις επενδύσεις, λαμβανομένης υπ' όψιν και της επέλασης της τεχνολογίας, προϋπόθεση είναι η κατάλληλη υποδομή και η θεσμική θωράκισή του, όπως υποστηρίζει στο "Κ" αρμόδιο στέλεχος του ΥΠΟΙΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι τον Ιούνιο του 2020 και το αργότερο σε έναν χρόνο από σήμερα η κυβέρνηση επιδιώκει συνολικό rebranding του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και της κεφαλαιαγοράς.

Μετά τον "Ηρακλή", η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης των επενδυτών στην ελληνική οικονομία και αποκατάστασης της επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) για τη χώρα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Οι δύο αυτοί στόχοι κρίνονται άμεσα αναγκαίοι στη φάση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία προκειμένου να μη χαθεί το ισχυρό momentum που δίνει η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση και το επενδυτικό ενδιαφέρον που διογκώνεται για την Ελλάδα, σε γενικευμένο περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο "Ηρακλής" για την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών με την απαλλαγή τους από το βαρίδι των "κόκκινων" δανείων θα ακολουθηθεί άμεσα από σχέδιο εξυγίανσης του συνόλου της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Αλλαγές για Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δ.σ. επιχειρήσεων Οι αλλαγές και οι παρεμβάσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση στη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και της κεφαλαιαγοράς αναμένεται να περιληφθούν σε νομοσχέδιο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του "Κ", θα παρουσιαστεί στις αρχές του νέου έτους. Το πιθανότερο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου η κυβέρνηση θα φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο θα τίθεται το νέο πλαίσιο για την αξιόπιστη, δομικά και σε όρους διαφάνειας, λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς και της κεφαλαιαγοράς. Το νομοσχέδιο δεν αποκλείεται να συνοδευτεί και από έτερο σχέδιο νόμου που θα αφορά την παροχή μικροπιστώσεων (microfinance) στην οικονομία, καθώς απώτερος στόχος όλου του εγχειρήματος της εξυγίανσης της κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία, με την προσέλκυση νέων κεφαλαίων και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Έχοντας κάνει την αρχή με την εξυγίανση των τραπεζών και τον "Ηρακλή", η κυβέρνηση αγγίζει πλέον και το "μαλακό υπογάστριο" της οικονομίας, το Χρηματιστήριο και την κεφαλαιαγορά. Όπως επισημαίνεται, η λειτουργία αυτών αποτελεί τον "καθρέφτη" για το πώς λειτουργεί η ελληνική οικονομία. Και ο καθρέφτης αυτός πρέπει να ξεθαμπώσει και να γίνει πλήρως διαυγής για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, την οποία η Ελλάδα έχει ανάγκη και καλεί να την εμπιστευθεί με την εισροή κεφαλαίων.

Καθώς η υπόθεση της Folli Follie "κονιορτοποίησε" την εικόνα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και της κεφαλαιαγοράς στις διεθνείς αγορές, πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης είναι ριζικές μεταρρυθμίσεις στην εταιρική διακυβέρνηση για την ενίσχυση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων και με στόχο την προστασία του μικροεπενδυτή και την προσέλκυση διεθνών επενδυτών.

Οι εξυγιαντικές παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν από τον ίδιο τον ελέγχοντα, δηλαδή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ζητούμενο είναι η θεσμική θωράκιση της λειτουργίας της μέσω ενός σύγχρονου εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος θα προβλέπει ρητά καθήκοντα, χρονοδιαγράμματα και απόδοση ευθυνών για αδράνεια, ελλιπή ή πλημμελή άσκηση των εποπτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Παράλληλα, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα δοθούν περαιτέρω σημαντικές εξουσίες για τον έλεγχο των εισηγμένων επιχειρήσεων.

Οι εξουσίες αυτές θα περιλαμβάνουν μέχρι και τη δυνατότητα αντικατάστασης των μελών και του ίδιου του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων επιχειρήσεων, αν κριθεί αναγκαίο. Μετά την υπόθεση της Folli Follie, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να άρει κάθε "πέπλο προστασίας" που, μέσω των ανεπαρκειών του θεσμικού πλαισίου, εξασφάλιζε παντοδυναμία και ασυλία στους διοικούντες τις εισηγμένες επιχειρήσεις. Πλέον, τα διοικητικά συμβούλια θα παύσουν να βρίσκονται στο απυρόβλητο για την κακοδιαχείριση των επιχειρήσεων που διοικούν. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση κατέθεσε ήδη τροπολογία την Πέμπτη με την οποία ουσιαστικά προβλέπεται η αποπομπή μελών διοικητικών συμβουλίων, η αντικατάσταση διοικήσεων, αλλά και ο αποκλεισμός από συμμετοχή σε δ.σ. άλλων επιχειρήσεων των μελών διοικητικών συμβουλίων τα οποία ζημίωσαν με τη δράση τους την επιχείρηση και τους επενδυτές.

Συνολικά, η κυβέρνηση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του διοικητικού συμβουλίου στις εισηγμένες εταιρείες και την εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του στη λήψη αποφάσεων.

Η αυστηρή εποπτεία για την εμπέδωση επενδυτικής εμπιστοσύνης στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και την κεφαλαιαγορά θα περιλαμβάνει επίσης τη συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων των επιχειρήσεων από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, και ιδιαίτερα μέσω της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή. Η κυβέρνηση επιθυμεί επίσης και έναν αυστηρότερο έλεγχο στα πεπραγμένα των ορκωτών ελεγκτών, ώστε αυτοί να μην μένουν σε ρόλο παρατηρητή.

Πηγή: capital.gr