«Κόκκινα δάνεια»: Βραχνάς για οικονομία και τράπεζες – Παραμένουν στο δυσθεώρητο ύψος των 81,8 δισ.

0
779

Η μείωση του κόκκινων δανείων μπορεί να είναι σημαντική τα τελευταία χρόνια, ωστόσο δεν είναι επαρκής ώστε να πλησιάσουν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία περιορισμού τους.

Αυτά τόνισε εν ολίγοις ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας χθες στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, ενώ σημαντικές είναι και οι αναφορές που γίνονται στην σχετική έκθεση για την ελληνική οικονομία.

Όπως σημείωσε ο Γ. Στουρνάρας παρά τους φιλόδοξους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το ποσοστό των NPEs εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 21,2% του συνόλου των δανείων, περίπου εξαπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκή Ένωσης, γεγονός που επιβάλλει την ανάγκη επιτάχυνσης με περαιτέρω κινήσεις μείωσής τους.

Αναλυτικά, στην Έκθεση αναφέρεται ότι οι τράπεζες αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει το βελτιωμένο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, μέσω του οποίου έχουν αρθεί σημαντικά θεσμικά και διοικητικά εμπόδια που αποτελούσαν τροχοπέδη στην προσπάθεια των πιστωτικών ιδρυμάτων να μειώσουν το υπέρογκο ύψος των NPLs. Οι τράπεζες στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 υπέβαλαν στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην ΕΚΤ αναθεωρημένους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίοι είναι σαφώς πιο φιλόδοξοι από τους αρχικούς.

Στόχευση των τραπεζών είναι η διαμόρφωση των NPEs στο τέλος του 2021 στα 34,1 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 21,2% του συνόλου των δανείων. «Επειδή αυτό το ποσοστό είναι περίπου εξαπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ-28, συνάγεται ότι πρέπει να επιταχυνθεί η μείωσή του», υπογραμμίζεται.

Ανασκόπηση του 2018
Κατά τη διάρκεια του 2018, οι τράπεζες συνέχισαν τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τον Δεκέμβριο του 2018 διαμορφώθηκαν σε 81,8 δισ. ευρώ (ή 45,4% του συνόλου των δανείων), μειωμένα κατά περίπου 12,7 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2017 και κατά 25,4 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου του 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σημαντική συμβολή στη μείωση των ΜΕΔ είχαν οι διαγραφές και οι πωλήσεις δανείων, καθώς και οι εισπράξεις από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, ενώ οι τράπεζες έχουν ήδη δρομολογήσει συμφωνίες για περαιτέρω αύξηση του ύψους των πωλήσεων. Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για τη διαχείριση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι ελληνικές αρχές πρέπει σύντομα να καταλήξουν σε νέα, πιο συστημικά εργαλεία, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει από καιρό προτείνει μία συστημική λύση, η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, που είναι εγγεγραμμένη στους ισολογισμούς των τραπεζών. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα δύο πολύ σημαντικά προβλήματα, τα NPLs και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκονται σε συνεννόηση για την υιοθέτηση τέτοιου είδους συστημικών λύσεων, με σκοπό την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος των NPLs.

Πηγή: newsit.gr

Comments are closed.