Ψηφιακή οικονομία: H Ελλάδα στην προτελευταία θέση της ΕΕ

0
937

Ούτε οι υποδομές (ευρυζωνικά δίκτυα) ούτε οι επιχειρήσεις {LF}(ηλεκτρονικό εμπόριο) ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες και στον ρυθμό που ψηφιοποιείται η Ευρώπη
ΤοΒΗΜΑ Team

Ενα ακόμη αρνητικό ρεκόρ καταγράφουν για την Ελλάδα οι έρευνες για την εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας. Οπως διαπιστώνουν οι μελετητές του ΚΕΠΕ για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία κατατάσσεται στην προτελευταία θέση, δηλαδή στην 27η της ΕΕ των 28, καθώς ούτε οι υποδομές (ευρυζωνικά δίκτυα) ούτε οι επιχειρήσεις (ηλεκτρονικό εμπόριο) δεν ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες και τον ρυθμό με τον οποίο ψηφιοποιείται η ευρωπαϊκή οικονομία. Αντίθετα, οι δημόσιες υπηρεσίες έκαναν βήματα προόδου αλλά το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ στο ευαίσθητο αυτό κομμάτι. Συνολικά είμαστε μόλις μία θέση πάνω από τη Ρουμανία. Οπως επισημαίνεται στη μελέτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 στην ψηφιοποίησή τους, μέσω διαφόρων μέτρων και δεικτών.
Ο σύνθετος δείκτης της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index-DESI) αποτελεί ένα συνολικό μέτρο της ψηφιακής επίδοσης των ευρωπαϊκών χωρών και συναθροίζει μια σειρά σχετικών δεικτών διαρθρωμένων γύρω από πέντε βασικές παραμέτρους: (α) τη συνδεσιμότητα, (β) το ανθρώπινο κεφάλαιο, (γ) τη χρήση του Διαδικτύου, (δ) την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, και (ε) τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.
Αργοί ρυθμοί
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ελληνική κοινωνία φαίνεται να προχωράει με πιο αργούς ρυθμούς στην ψηφιακή εποχή συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διαμορφώνοντας μια αρκετά χαμηλή τιμή του δείκτη συνδεσιμότητας για την Ελλάδα. Αναφορικά με τον δείκτη ανθρώπινου κεφαλαίου η χαμηλή επίδοση της χώρας οφείλεται κυρίως στα μικρά ποσοστά χρηστών του Διαδικτύου. Τέλος, η ιδιαίτερα χαμηλή βαθμολογία της Ελλάδας στον δείκτη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που την τοποθετεί στην τελευταία θέση στην ΕΕ-28 αποδίδεται κυρίως στα χαμηλά ποσοστά των χρηστών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στη μειωμένη παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.
Με βάση τον δείκτη DESI 2018 η Ελλάδα καταλαμβάνει την 27η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ. Η χαμηλή βαθμολογία την κατατάσσει στους ουραγούς της Ευρώπης και της δίνει προβάδισμα μόνο σε σχέση με τη Ρουμανία.
Η Ελλάδα υστερεί ως προς όλες τις διαστάσεις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μεγαλύτερη υστέρηση σημειώνεται στους δείκτες συνδεσιμότητας, ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς και ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η διείσδυση ευρυζωνικών δικτύων παραμένει περιορισμένη.
Μεγαλύτερη διαχρονικά παραμένει η απόσταση της χώρας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην περίπτωση του ανθρώπινου κεφαλαίου.
Χαρακτηριστικό στοιχείο επίσης είναι οι βραδείς ρυθμοί προόδου που σημειώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και ηλεκτρονικών τιμολογίων, αλλά και η επιδείνωση των επιδόσεών τους στις δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή:tovima.gr

Comments are closed.